Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

Rekrutacja

Kandydatami na wychowanków bursy jest młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ucząca się lub zamierzająca się uczyć w Olsztynie poza miejscem swojego stałego zamieszkania, w wieku do 24 lat.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców NABO dlatego też 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi Bursa nr 1.

 

Rekrutacja elektroniczna  <

Kryteria  <

Deklaracja o kontynuacji pobytu  <

Zasady rekrutacji <

Harmonogram <