Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

REKRUTACJA DO BURSY 2021/2022

 

Rekrutacja do Bursy nr 1 w Olsztynie  na rok szkolny 2021/2022

Kandydatami na wychowanków bursy jest młodzież gimnazjów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych ucząca się lub zamierzająca się uczyć w Olsztynie poza miejscem swojego stałego zamieszkania, w wieku do 24 lat.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców PUO dlatego też 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi Bursa nr 1.

 

 Wszelkie informacje odnośnie naboru można uzyskać:

> HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BURS NA ROK SZKOLNY 2021/2022 <

> w Bursie nr 1 w Olsztynie, ul Bałtycka 37 <

> pod numerem telefonu: 89 527 37 58 wew 126 <

> na stronie internetowej https://naborz-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY WYPEŁNIAMY ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI PUO

> na stronie internetowej https://naborz-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn

> do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty z działu dokumenty do pobrania <

 

SKAN DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU POBYTU W BURSIE PROSZĘ PRZESYŁAC NA ADRES E-MAIL:

bursa1@zsek.olsztyn.pl 

 DEKLARACJE W FORMIE PAPIEROWEJ SKŁADAMY W SEKRETARCIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

DEKLARACJA POBYTU NA ROK SZKOLNY 2021/2022