Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

REKRUTACJA DO BURSY 2019/2020

 

Rekrutacja do Bursy nr 1 w Olsztynie rusza 23 kwietnia 2019 roku

Kandydatami na wychowanków bursy jest młodzież gimnazjów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych ucząca się lub zamierzająca się uczyć w Olsztynie poza miejscem swojego stałego zamieszkania, w wieku do 24 lat.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców NABO dlatego też 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi Bursa nr 1.

 

 Wszelkie informacje odnośnie naboru można uzyskać:

> w Bursie nr 1 w Olsztynie, ul Bałtycka 37 <

> pod numerem telefonu: 89 527 37 58 wew 126 <

> na stronie internetowej https://bursy-olsztyn.nabory.pl/<

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY WYPEŁNIAMY ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI NABO

> na stronie internetowej https://bursy-olsztyn.nabory.pl/ w zakładce nowy wniosek <

> do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty z działu dokumenty do pobrania <

 

 

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie 

Kryteria rekrutacji

 

DOKUMENTY MOŻESZ SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE UCZNIOWSKIM ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OLSZTYNIE 

DO 14.06.2019 ROKU