Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

Młodzieżowa Rada Bursy

Młodzieżowa Rada Bursy

MRB jest jednym z organów samorządowych reprezentujący ogół mieszkańców oraz działający na terenie Bursy nr 1 .

W skład Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą samorządy poszczególnych grup wychowawczych z pośród których, podczas powszechnych, równych,  tajnych oraz demokratycznych wyborów, wyłaniany jest zarząd. MRB działa zgodnie z z § 6 Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Bursy  NR 1 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Wybory dokonywane są na okres 1 roku i przypadają na dwa pierwsze miesiące roku szkolnego (wrzesień/październik) wg ustalonych procedur.

Zarząd oraz członkowie MRB reprezentują interesy mieszkańców Bursy. 

Młodzieżowa Rada Bursy:

Zgodnie z wolą większości do samorządu Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2016/2017 wybrani zostali:

  1. Przewodniczący: Tkacz Łukasz
  2. Zastępca: Mazur Marlena
  3. Sekretarz: Prusik Piotr
  4. Skarbnik: Grylak Wiktoria

Opiekunowie:

  1.       P. Kocenko Anna;
  2.       P. Procyk Piotr

Nowo wybranym życzymy owocnego roku :)