Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

O nas

 

 

Bursa Nr 1 w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 powstała w 1967 r. i funkcjonowała jako Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie do 2014 roku.

Bursa jest placówką oświatową, działającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 oraz Regulaminem Organizacyjno – Porządkowym.

Nasza Bursa jest placówką koedukacyjną, zamieszkałą przez młodzież w większości pochodzącą z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego. Placówka zapewnia opiekę nad młodzieżą przez cały tydzień w systemie ciągłym. Uczniowie korzystają z pełnych, zbilansowanych posiłków przygotowywanych na miejscu od poniedziałku do piątku. Osoby pozostające na weekendy mogą otrzymać suchy prowiant. Zapewniamy też odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne w obiekcie. Młodzież zakwaterowana jest w 110 pokojach 3 i 2 – osobowych, w tym 22 pokoje z łaziankami. Pozostali wychowankowie korzystają ze wspólnych łazienek.

Wychowankowie korzystają także z następujących pomieszczeń:

Praca wychowawcza z młodzieżą jest realizowana w 7 grupach wychowawczych do 35 osób.

Bursa zapewnia wychowankom:

Szczególny nacisk kładą wychowawcy na rozwój intelektualny, emocjonalny, moralno – etyczny, społeczny i fizyczny.

Praca w tych obszarach realizowana jest poprzez organizowanie i umożliwianie udziału w sekcjachi kołach.

W naszej bursie działają:


Tradycyjnie, od lat organizowane są:


Młodzież uczestniczy też w imprezach zewnętrznych:


Bursa od lat współpracuje z Parafią Matki Bożej Saletyńskiej, Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie i Muzeum Warmii i Mazur

W ramach współpracy i wymiany uczniowskiej w ubiegłym roku odbyły się spotkania integracyjne z młodzieżą z Francji. Gościliśmy także wolontariuszy z innych państw.

Zaangażowanie w życie bursy ma charakter dobrowolny i umożliwia rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań. Oprócz zaplanowanych imprez odbywają się spotkania ze specjalistami różnych dziedzin (prawnik, muzykolog, tancerz, lekarz).

Ważnym i istotnym zadaniem placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki oraz wspieranie wychowanków z trudnościami w nauce. Wychowawcy ściśle współpracują z nauczycielami i pedagogami szkół. Obserwacja młodzieży pozwala na szybkie diagnozowanie problemów i pomoc. W sytuacji trudnej podejmowane są działania wspólnie z rodzicami, pedagogiem lub psychologiem.

Młodzież mieszkająca w bursie ma zapewniony spokój, bezpieczeństwo i sprzyjające warunki do nauki i rozwoju osobowości.

Położenie

Szkoła położona jest w pobliżu dwóch największych olsztyńskich jezior oraz lasu z dala od śródmiejskiego zgiełku. Atutem tej lokalizacji jest możliwość spokojnej nauki oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednocześnie położenie szkoły umożliwia bezpośrednią komunikację z centrum miasta, dworcem PKP i PKS.

Dojazd

Dogodny dojazd z dworca PKP i PKS, centrum oraz Jarot autobusami MPK nr 101, 106, 111, 127